Doelstelling

Verantwoording

De stichting Sinterklaas Kapoentje is te gevestigd aan de Erasmusstraat 75, 3822 BC te Amersfoort. Zij is te bereiken via email: info@sinterklaaskapoentje.org of telefonisch op 06-21809950. Het adres van de website: www.sinterklaaskapoentje.org De Stichting is bij de belastingdienst bekend onder RSIN 852604038. Sinterklaas Kapoentje is bij de KvK ingeschreven onder nummer 57491283, handelsnaam is Stichting Sinterklaas Kapoentje. Wij benadrukken dat zowel bestuurders als vrijwilligers geen vergoeding van welke aard dan ook ontvangen, behoudens aantoonbaar gemaakte kosten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld benzinevergoeding, parkeergeld e.d. Hiervoor dienen bonnen overlegd te worden.

Projectbeschrijving Sinterklaas Kapoentje

Wie is de stichting? 

De stichting Sinterklaas Kapoentje is opgezet door Chantal van Doorn, eigenaresse/budgetcoach bij Budgetcoaching Amersfoort. Inmiddels is de stichting uitgegroeid tot een volwassen stichting met een betrokken en professioneel bestuur (allen op vrijwillige basis) en een groeiende, enthousiaste groep vrijwilligers. Het bestuur bestaat uit:

Chantal van Doorn
Angelique de Reuver
Miriam Meijerink
Jon Massop

Voorzitter
Penningmeester
Communicatie
Sponsoring / fondsenwerving

Wat wil de stichting?
De stichting wil alle kinderen in de basisschoolleeftijd de mogelijkheid geven om pakjesavond mee te vieren en te delen in de magie van Sinterklaas. Dit ongeacht de financiële situatie van de ouders. De stichting vindt dat elk kind een cadeautje verdiend op 5 december.

Het project in drie zinnen
De stichting Sinterklaas Kapoentje zamelt geld in om sinterklaascadeautjes te geven aan kinderen die anders geen sinterklaas zouden vieren omdat de ouders/verzorgers hier het geld niet voor hebben. Uitreiking vindt plaats in de thuissituatie van het kind/de kinderen. Geen groot Sinterklaasfeest met ‘lotgenoten’ maar de geborgenheid en vreugde in de privésfeer met ouders/grootouders/vrienden e.d.

Waarom dit project?
Een steeds groter wordende groep kinderen in Nederland groeit op in
armoede. Dit betekent dat kinderen heel veel aspecten van hun jeugd moeten missen door
geldgebrek. In een aantal gezinnen is het niet vanzelfsprekend dat kinderen hun
verjaardag/sinterklaas of kerst vieren, puur om het feit dat de ouders hier geen geld voor
hebben. Wij geloven dat Sinterklaas veel meer is dan alleen het krijgen van een cadeau. Het is
het meegaan in de mythe, het geloof in het goede en de wetenschap dat jij iets krijgt van
iemand, puur omdat jij het bent. Dat jij een cadeautje waard bent!

Wat denk de stichting met dit project bereiken.
Met dit initiatief wil de Stichting Sinterklaas Kapoentje die kinderen bereiken die dit feest voorbij moeten laten gaan. Wij willen kinderen het gevoel geven dat zij ook meetellen en de moeite waard zijn. Sint komt ook voor hen naar Nederland. Dit is belangrijk omdat aan kinderen niet uit te leggen is dat er geen Sinterklaas gevierd kan worden omdat papa en mama daar geen geld voor hebben. Zij hoeven immers
niets te kopen, dat doet de Sint. Kinderen voelen het als een persoonlijke afwijzing als de Sint
ze voorbij gaat. Er zijn gezinnen die hun kinderen van 5 jaar al vertellen dat Sinterklaas niet
bestaat omdat het feest niet meegevierd kan worden.
Er zijn in Nederland steeds meer kinderen die in armoede opgroeien. Momenteel leeft 1 op
de 9 kinderen onder de armoedegrens. In de eerste plaats betekent dit dat 1 op de 9
kinderen in Nederland niet elke avond een warme maaltijd krijgt, zonder ontbijt naar school
gaat of niet altijd de beschikking heeft over gas, water en licht. Behalve het ontbreken van
deze eerste levensbehoeften betekent dit voor kinderen zoveel meer, vooral op emotioneel
gebied. Deze kinderen kunnen niet op een normale manier deelnemen aan het sociale leven.
Zij zijn bijvoorbeeld geen lid van sportverenigingen en kunnen geen hobby’s uitoefenen als
toneel of muziekles. Verjaardagen kunnen niet gevierd worden en ook naar feestjes gaan is
moeilijk omdat er geen geld is voor een cadeautje. Als budgetcoach heb ik de afgelopen
jaren gezien dat ouders als een berg opzien tegen de sinterklaasperiode. Vanaf begin
november tot 5 december draait het hele leven om Sinterklaas. Winkeliers, media, tv en
school besteden daar veel aandacht aan. Op basisscholen draait zelfs het hele lesprogramma
om Sinterklaas. Kinderen leven daar ruim 3 weken naar toe, met als hoogtepunt
pakjesavond. Wat krijg jij van Sinterklaas? Het is dan ook erg zuur dat er ruim 400.000
kinderen wel de hele voorpret van Sinterklaas meekrijgen, maar het hoogtepunt
(pakjesavond) aan zich voorbij zien gaan. Het is aan kinderen niet uit te leggen dat de Sint
hen overslaat omdat de ouders geen geld hebben voor cadeautjes. De Sint maakt immers
geen onderscheid tussen arme en rijke kinderen. De Sint kijkt alleen of je lief bent geweest.
Krijg je geen cadeautje, ben je dus niet lief geweest. Dat is de logische gedachtegang van
een kind. Wij van Sinterklaas Kapoentje vinden dit onverkoopbaar. Wij vinden dan ook dat
alle kinderen recht hebben op een mooi cadeautje van de Sint!

wat houdt het project in?
Gedurende het hele jaar zal er geld/goederen ingezameld worden om daar uiteindelijk in
December sinterklaascadeautjes van de kopen. Wij willen dat elk kind dat in relatieve
armoede opgroeit in staat wordt gesteld om te genieten van de magie van Sinterklaas.
Tevens willen wij voor de ouders/verzorgers van de kinderen de druk een beetje van de
ketel halen. De Sinterklaasperiode zorgt voor veel financiële stress. Het project zal worden
uitgevoerd door een groep vrijwilligers die ieder zijn eigen taak zal vervullen. Er wordt
bijvoorbeeld een benefietfeest georganiseerd waarbij de opbrengsten volledig ten goede
komen aan de Stichting. Verder zoeken wij aansluiting bij braderieën, feesten en bedrijven
die een lustrum of iets dergelijks te vieren hebben. Wij willen ook bedrijven op positieve
wijze stimuleren om te denken aan maatschappelijke verantwoordelijkheid. Afhankelijk van
het bedrag dat wij ontvangen denken wij in 2014 minimaal 500 kinderen in Midden
Nederland te kunnen bereiken. Wij hebben ca. €35,- per kind nodig. Hoe hoger de
opbrengst, hoe meer kinderen wij blij kunnen maken.
Om deze kinderen te kunnen bereiken hebben wij contact gelegd met de gemeentes, kerken,
Humanitas, Voedsel- en kledingbanken, Stichting Leergeld, en bureau Jeugdzorg. Wij denken
dat het aantal kinderen dat in aanmerking komt voor een donatie van bij Sinterklaas
Kapoentje het 10voudige is van de groep die wij dit jaar kunnen bedienen. Wij hebben dan
ook de absolute ambitie om ieder jaar te groeien en meer bekendheid te verwerven.
Momenteel bestaat de stichting uit 7 mensen die zeer betrokken zijn bij de oprichting ervan.
Denk daarbij aan iemand de publiciteit voor haar rekening neemt, iemand die contacten met
bedrijven legt, iemand die de media betrekt en degeen die de website ontwikkeld en
uitbouwt. Daar omheen bestaat een grote groep die zich betrokken genoeg voelt om
incidenteel bij te springen en acties op te zetten en uit te voeren. Een mooi voorbeeld
daarvan is een ROC die het inpakken en uitdelen van de cadeautjes aanmerkt als een
Maatschappelijke Stage.
De duur van het project is in principe voor onbepaalde tijd. Wij hopen elk jaar te mogen
groeien, meer bekendheid te verwerven en meer donaties te kunnen krijgen. Wij hopen in
de eerste 2 jaar op donaties uit fondsen, zodat wij daarmee de tijd krijgen om zelf bij
commerciële bedrijven bekendheid te verwerven, en daaruit voldoende inkomsten te
genereren.
Wij verwachten dat de impact van onze stichting enorm zal zijn voor de kinderen die er
gebruik van maken. Sinterklaas is zoveel meer dan alleen een cadeautje krijgen. Kinderen
die in armoede opgroeien missen al heel veel. Er is veelal sprake van sociale buitensluiting,
niet met vriendjes mee kunnen doen, geen nieuwe kleding en geen nieuwe schoenen.
Kinderen in deze situatie zijn potentiele pest-slachtoffers omdat andere kinderen haarfijn
aanvoelen dat ze ‘anders’ zijn. Een sinterklaascadeautje krijgen, dat precies is wat zij willen,
heeft een enorme impact. Stel je voor dat je altijd alles 2e hands krijgt (wat uiteraard prima
is), hoe geweldig is het dan om een nieuw cadeau te krijgen, en dan ook nog eens precies
dat wat jij hebt uitgekozen?
Onze prioriteit ligt in eerste instantie bij kinderen in de leeftijd dat ze nog geloven in
Sinterklaas, maar ook broertjes en zusjes worden niet vergeten. Voor hen geldt immers
hetzelfde: ook zij zijn enorm blij met een echte leren bal ipv altijd plastic, of echte stabilo
stiften die het goed doen, ipv Action stiften die na 2 uur kleuren op zijn. Ook voor de
eigenwaarde van deze kinderen zijn dit soort kleine ‘statussymbolen’ enorm belangrijk. Kijk,
ik heb ook een echte….. Hoe fijn zou dat zijn, 1x per jaar?
Het project wordt georganiseerd door een groep vrijwilligers. De hele stichting, inclusief
bestuur doet dit op vrijwillige basis. Er wordt geen geld betaald aan te leveren diensten, ook
geen vacatievergoeding. De stichting zal alle ontvangen gelden besteden aan de kinderen.
Uitzondering daarop zijn kosten die de stichting moet maken om de stichting draaiende te
houden. Denk daarbij aan bankkosten, kosten voor het aanhouden van de website en
domeinnaam en eventueel administratiekosten/kosten fondsenwerving. Wij hebben de ANBI
status aangevraagd en gekregen.

maatschappelijke relevantie.
het thema armoede in Nederland neemt steeds grotere vormen aan. Toch is dit vaak nog
een ‘verborgen’ probleem. Er is een groot gevoel van schaamte en mensen praten niet graag
over hun financiële problemen. De meest gehoorde opmerking tijdens mijn presentaties en
lezingen als budgetcoach is dan ook: goh, nee, armoede komt in mijn omgeving niet voor.
Als 1 op de 9 gezinnen betalingsproblemen hebben, kan het natuurlijk niet zo zijn dat het
toevallig net niet in die zaal voorkomt. Het probleem blijft verborgen achter de voordeur.
Met de Stichting Sinterklaas Kapoentje willen wij ook aandacht voor dit probleem. Voldoende
geld hebben is niet vanzelfsprekend, en gebrek aan geld zie je niet aan de buitenkant maar
het is er wel. Wij willen graag begrip kweken voor dit probleem.

Praktische informatie:
welke gezinnen helpen wij:
Voor de gezinnen die wij willen helpen moet de hulp bij voorkeur van tijdelijke aard zijn.
Gezinnen die in onze doelgroep vallen zijn bijvoorbeeld:
– verlies van baan
– echtscheiding
– tijdelijke financiële problemen
Wij proberen ons te richten op gezinnen die tijdelijke problemen hebben. Wij screenen niet
per definitie op gezinnen die bekend zijn bij de schuldhulpverlening en gebruik maken van
diensten als voedsel- en kledingbanken. Voor deze gezinnen is al best heel veel geregeld. Wij
richten ons juist op de gezinnen die net buiten alle regels vallen. Die dus net een paar euro
teveel inkomsten hebben om in aanmerking te komen voor gemeentelijke voorzieningen,
maar net te weinig om extra kosten als verjaardagen, sinterklaas en kerst te kunnen vieren.
Bij voorkeur helpen wij gezinnen die in principe voldoende zelfredzaam zijn, maar tijdelijk
deze extra lasten niet kunnen dragen. Graag zien wij wel perspectief in deze gezinnen, zodat
zij volgende jaren misschien zelfs zelf donor kunnen zijn, in plaats van ontvangende.

Welke hulp schakelen wij in
Wij zijn aangemerkt door het ROC Midden Nederland (afdelingen Sociaal Maatschappelijk
Dienstverlening / Sociaal Cultureel Werk) als maatschappelijke stage. Dit betekent dat een
aantal 1e jaars studenten onder supervisie van school / stagebegeleider ca. 110 uur onze
stichting zullen gaan helpen. Een maatschappelijke stage is een wezenlijk onderdeel van een
MBO opleiding. Doel is hierbij de studenten bewust te maken van de maatschappij en hier
actief aan deel te nemen. Voor het onderdeel MAS krijgen de studenten ook een cijfer wat
meetelt in de uiteindelijke beoordeling. Dit is dus een activiteit die zeer serieus word
genomen, en waar de leerkrachten/stagebegeleiders ook actief bij betrokken zijn. De
werkzaamheden van de studenten worden geëvalueerd en gecontroleerd. Wat zij precies
zullen gaan doen wordt nu nog besproken, maar vooralsnog is het volgende de bedoeling:
– studenten dragen zorg voor fundraising door ondermeer een sponsorloop te
organiseren met andere MBO opleidingen in Amersfoort
– studenten bakken en verkopen speculaas en pepernoten
– cadeautjes worden bezorgd en opgeslagen op een locatie op school
– studenten pakken de cadau’s in en maken eventueel een gedicht
– studenten verspreiden de cadeau’s op de door ouders gewenste datum
Het ROC is een school met een breed onderwijsaanbod, er zal dan ook samenwerking met
andere afdelingen worden gezocht om de expertise van elke afdeling optimaal te kunnen
benutten. Denk aan: sport en spel, horeca e.d.

Verspreiding van de cadeautjes:
De verspreiding van de cadeautjes zal verzorgt worden door leerkrachten en studenten van
het ROC. Verschillende leerkrachten hebben al aangeboden groepjes van 5 studenten rond
te rijden in hun eigen auto om de zakken op de juiste plek bezorgd te krijgen. Uiteraard zal
dit uitgebreid gemonitord worden door de Stichting. Wij willen immers geen enkel risico
lopen dat cadeautjes bij het verkeerde gezin belanden. Zorgvuldigheid is hierbij onze eerste
prioriteit.

Publiciteit:
Wij hebben goede contacten met de lokale media. Bij elke activiteit die wij organiseren zal
een redactioneel artikel geplaats worden in de lokale huis-aan-huis kranten en via diverse
websites. Wij hebben tevens een fotograaf bereidt gevonden foto’s te maken en verspreiden
van onze acties. Binnenkort staat bijvoorbeeld een publiciteitsactie gepland waarbij
Sinterklaas en een tweetal pieten een groot bedrijventerrein in Amersfoort gaat bezoeken
om aandacht te vragen (en geld in te zamelen) voor de stichting. Zij zullen vergezeld worden
door onze fotograaf en journaliste.

Tijdsplanning:
per direct en doorlopend:
– aandacht vragen voor de stichting
– onze naam en doelstelling zo breed mogelijk uitdragen
– geld inzamelen
maart 2014 : aanschrijven fondsen voor donaties
maart 2014 : contacten leggen lokaal bedrijfsleven
mei 2014 : wij ontvangen het projectplan van ROC MN
juni 2014 : Sinterklaas Kapoentje is het goede doel van Braderie Zielhorst
(geschatte opbrengst €250)
sept. 2014 : Maatschappelijke stage ROC gaat van start
okt – nov 2014 : Full-time aandacht vragen voor Sinterklaas Kapoentje
okt 2014 : benefietavond
31 okt. 2014 : peildatum opbrengsten*
november 2014 : selecteren gezinnen**, cadeaus bestellen
1 – 5 december 2014 : cadeaus verspreiden

*donaties die ontvangen worden na 31 oktober zullen worden gebruikt voor het
daaropvolgende jaar.

** selecteren gezinnen
Door mijn werk als budgetcoach heb ik een uitgebreid netwerk binnen de sociale kaart van
Amersfoort. Ondermeer de volgende instanties zullen zich bezighouden met het verwijzen
van gezinnen:
– stichting Leergeld
– afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Amersfoort
– Humanitas
– Bureau Jeugdzorg
– Centrum voor Jeugd en Gezin
– Home Start
– Kerken
– Stadsring 51 (=schuldhulpverlening)
Elk gezin dat aangemeld wordt zal door de stichting benadert worden voor een screening.
Vanuit mijn functie als Budgetcoach ben ik prima in staat de financiele situatie van de
ouders/ verzorgers correct in te schatten. Bij doorverwijzing door bijv. Gemeente, Humanitas
en Stadsring 51 kan deze screening achterwege blijven. Gezinnen zijn immers al beoordeeld
door deze instanties.

Voor de toekomst
In 2013 zijn wij bescheiden van start gegaan met iets meer dan 150 kinderen in Midden
Nederland. Dit om het voor ons enigszins beheersbaar en controleerbaar te houden. Onze
uiteindelijke bedoeling is om het aantal kinderen en de regio’s jaarlijks uit te bouwen tot wij
uiteindelijk een landelijke dekking kunnen generen. Dit kunnen wij dan uiteraard niet meer
alleen. Tegen die tijd zullen wij vrijwilligers door het land zoeken die onze stichting in hun
woonplaats kunnen uitdragen.