Uw hulp nodig!

Wordt vrijwilliger, donateur of fondsenwerver

De Stichting Sinterklaas Kapoentje regelt sinterklaascadeautjes voor gezinnen die dit zelf financieel niet kunnen betalen. Ons doel is om in 2018 minimaal 150 kinderen te kunnen ondersteunen met een sinterklaascadeautje. Hiervoor is geld nodig, uw donatie kunnen wij dan ook goed gebruiken. Met €35 maken wij al een kind blij!

Wordt vrijwilliger

Onze stichting draait volledig op vrijwilligers. Niemand die diensten voor ons verleent, krijgt hiervoor betaald. De opbrengsten worden 1 op 1 omgezet in cadeautje voor de kinderen. Wij werken niet met strijkstokken.

De fiscale voordelen voor donateurs

In 2013 hebben wij de ANBI status gekregen, dat betekent dat wij voldoen aan de voorwaarden die de belastingdienst stelt om als Algemeen Nut aangemerkt te worden. Dit heeft tevens voor de donateur enkele fiscale voordelen. In 2014 zijn de normen voor de ANBI enorm aangescherpt. Er moet meer dan ooit voldaan worden aan voorwaarden met betrekking tot de besteding van de donaties en openheid in de stichting. Wij zijn erg blij dat wij ook in 2017 de ANBI status hebben behouden.

Doneer nu!

Draagt u onze stichting ook een warm hart toe? Maak dan een donatie over op Triodos bankrekeningnummer NL33 TRIO 0784 7142 15 t.n.v. Stichting Sinterklaas Kapoentje.

Alle beetjes helpen

Wilt u samen met uw collega’s, sportvereniging, familie of anderszins een sponsoractie opzetten? Neem dan contact met ons op!