Doneer nu!

Draagt u onze stichting ook een warm hart toe? Maak dan een donatie over op Triodos bankrekeningnummer NL33TRIO0784714215 t.n.v. Stichting Sinterklaas Kapoentje of gebruik het formulier hiernaast!

ValutaBedrag