Veelgestelde vragen

De aanmelding gaat via officiële instanties of derden die van uw situatie op de hoogte zijn (wijkteams, scholen, etc.). U kunt daar wel aangeven dat u mee wilt doen.

Aanmelden kan tot medio oktober. Zo heeft Sinterklaas Kapoentje voldoende tijd om het gezin te benaderen en zijn de verlanglijstjes uiterlijk eind oktober bij ons binnen.

Voor kinderen van 4-12 jaar welke binnen hun gezin om financiële redenen geen sinterklaas kunnen vieren. Uiteraard vergeten wij jongere (en oudere) broertjes en zusjes niet.

Kinderen tussen 4 en 12 jaar oud mogen zelf een spiksplinternieuw cadeau kiezen met een maximale waarde van €40. Kinderen jonger dan 4 en ouder dan 12 krijgen een door ons geselecteerd cadeau.

Sinterklaas Kapoentje brengt de zak met het cadeau bij u thuis op 5 december. Met een harde bons op de deur laten we de zak achter, zodat uw kinderen de deur kunnen openen en zien dat Sinterklaas is geweest.

Wij hebben bewust gekozen geen keurmerk aan te vragen. De kosten die dit keurmerk met zich mee brengt loopt in de honderden euro’s en dit bedrag besteden wij liever aan cadeaus voor de kinderen.

Wij hebben de ANBI status, dat betekent dat we door de belastingdienst als ‘erkend goed doel’ zijn aangemerkt. Onze jaarverslagen en financiële verantwoording worden gecontroleerd en staan openbaar op de website.

Nee, Sinterklaas Kapoentje zamelt geen 2e hands speelgoed in. Niet omdat wij dit ‘niet goed genoeg’ vinden maar omdat de kinderen een cadeautje krijgen dat op hun eigen verlanglijstje staat.

Vooralsnog zijn wij alleen actief in de regio Amersfoort en omliggende gemeenten.